Your Page Title

Dai-ichi TRA CỨU BỆNH VIỆN BẢO LÃNH

  • Reset

Bệnh viện Calmette

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 3, Monivong Bvld, Sangkat Sras
Chok, Khan Daun Penh, Phnôm Pênh

https://www.calmette.gov.kh/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Hoàng Gia Phnôm Pênh

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 888, Đại lộ Liên đoàn Nga, Sangkat Toeuk Thlar, Khan Sen Sok

https://www.royalphnompenhhospital.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Hoàng Gia Quốc tế Angkor

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số #6 National Route, Phum Kasekam, Khum Sra Ngea, Xiêm Riệp

https://www.royalangkorhospital.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger