Bệnh viện Băng Cốc Pattaya

THÔNG TIN LIÊN LẠC

5/1 Đường Mitraparp, A Pakchong, Nakhonratchasima 30130

https://www.bangkokpattayahospital.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger