Bệnh viện Băng Cốc Khon Kaen

THÔNG TIN LIÊN LẠC

888 Moo 16, Tiểu Quận Naimuang, Quận Muang Khon Kaen, Băng Cốc 40000

https://www.bangkokhospitalkhonkaen.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger