Bệnh viện Băng Cốc Chantaburi

THÔNG TIN LIÊN LẠC

25/14 Đường Thaluang, Watmai,
Mueang, Chanthaburi 22000

https://bangkokhospitalchanthaburi.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger