Bệnh viện Bãi Cháy

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(84-203) 384 6566 – (84-203) 364 6525

http://www.benhvienbaichay.vn

 GIỜ MỞ CỬA

 24/7
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger